Bau und Liefervorschriften für Heeresflugzeuge

18.10.2013 napsal kabelkao

Podle čeho se vůbec ta letadla stavěla? Že by zase všemocný IDFLIEG?

 

Bau und Liefervorschriften für Heeresflugzeuge

Výstavba a dodací podmínky pro vojenská letadla

(Přeloženo z The German Giants – Haddow, Grozs strany 2-4)

Ondřej Kabelka

 

I. Uspořádání trupu

A.  Hlavní – Velkoletadlo (letoun kategorie R) se odlišuje od letounů kategorie G a menších schopností letět několik hodin s velkým nákladem bomb. Zároveň je vybaveno dostatečně silnou pohonnou jednotkou, prostředky pro sebeobranu, navigačními přístroji a komunikačním zařízením. Velkoletadlo musí být schopno krátkých letů s velmi vysokou zátěží nebo dálkových letů bez zátěže. V tomto případě může být nosnost využita pro přídavné nádrže. Z vojenského hlediska je důležitá možnost osádky rychle měnit svá stanoviště. Trup musí chránit osádku proti povětrnostním podmínkám, ale nesmí omezovat pilotův výhled dopředu, na strany a nahoru. Horizont musí být viditelný po celou dobu.

 

B.  Stanoviště velitele – Velitel letounu musí mít stanoviště, ze kterého může snadno komunikovat s piloty a dalšími členy osádky. Konkrétně zde musí být možnost okamžité komunikace s radiooperátorem. Pokud je stanoviště leteckého mechanika mimo trup, tak komunikace s velitelem musí být umožněna pomocí speciálního zařízení.

 

C.  Stanoviště pilota – Dvojité řízení musí uzpůsobeno pro pilotáž pomocí jednoho nebo dvou pilotů najednou Letecké přístroje musí být umístěny tak aby byly přístupné i za nevhodného počasí a byly obsluhovatelné mužem průměrné síly. Ruční a nožní řízení musí být zkonstruováno z nemagnetického materiálu kvůli negativním vlivům na kompas.

 

D.  Strojovna a stanoviště leteckých mechaniků – Strojovna (nebo strojovny) musí být dostatečně prostorné a motory umístěny takovým způsobem, aby byly za letu přístupné k údržbě jako celku i jednotlivých částí jako jsou zapalovací svíčky, pružiny válců, výfukové příruby, karburátory, měřidla oleje, kontrolní kohouty oleje a vodní pumpy. Stanoviště leteckého mechanika ať je poblíž motorů. Všechny nástroje a ventily ať jsou umístěny společně, jednoduše přístupné a snadno viditelné.

 

E.  Stanoviště střelce – Musí být dodrženy následující pokyny: kombinovaná střelba všechno dostupných zbraní v jakémkoliv směru, prostor pod ocasem musí být chráněn.

 

F.  Stanoviště bombometčíka – Ať je co nejblíže přídě letounu. Ovládání bomb musí být umístěno tak aby jej bombometčík mohl obsluhovat během zaměřování.

 

G.  Pumovnice – V zájmu ušetření váhy, může být vnitřní konstrukce trupu využita jako pumovnice. Pumovnice ať je opatřena samouzavíracími (na pružinách), ven se otevírajícími dvířky. Ovládání bomb musí umožňovat vypouštět bomby v salvách nebo jednotlivě. Pumovnice musí být přístupná během letu a musí umožnit kontrolu vypouštěcího mechanismu, zneškodnění bomb, případně jejich vypuštění ručně během letu v případě stavu nouze.

 

II. Motory

A. Motory a převody – Motory musí být umístěny takovým způsobem, aby je bylo možno instalovat nebo sejmout jako celek. K tomuto účelu musí být k dispozici zdvihací nebo posuvné zařízení. Vybavení musí být instalováno tak, aby dovolovalo startovat a zastavovat motory během letu z pozice leteckého mechanika. Samo startovací zařízení musí být k dispozici.

Zvláštní péče musí být dána uložení motorů. Pokud je motor s převodovkou, plášť převodovky musí být pevně připevněn k motorovému krytu nebo společně uložen v motorovém loži. Pokud jsou motory a převodovky uloženy samostatně, musí být spojeny elastickými spojkami. Podobně převodová hřídel mezi motorem a reduktorem musí být spojena pružnou spojkou. Otáčky vrtulové převodové hřídele musí být nízké, abychom se vyhnuli rezonančnímu kmitání. Pokud je více motorů spojených do jedné převodové skříně musí být vybaveny spojkami dovolujícími startovat a zastavovat kterýkoliv motor samostatně. Třecí spojky musí být chráněny proti oleji. Pro ochranu zubů a zachování stejného krouticího momentu, budou motory vybaveny setrvačníky nebo lze k tomuto účelu použít takto zkonstruované spojky.

Teplota oleje nesmí překročit 80°C ani v teplém počasí, jinak musí být instalováno nucené olejové chlazení. Pro kontrolu teploty oleje musí být každá převodovka vybavena jedním rtuťovým a jedním elektrickým teploměrem. Motor a převodové prostory musí být době odvětrávány, tak aby letecký mechanik nebyl zasažen olejovými výpary, párou nebo výfukovými plyny.

Přístupnost motorů – Škrticí klapky a zapalování musí být dostupné a ovladatelné odděleně nebo najednou z pozice piloty. Nezávislé škrticí klapky, startéry a zapalování musí být přístupné také pro letecké mechaniky. Startéry, ovládání spojek, ventily olejů a paliva a ruční pumpy musí být také umístěny na pozici leteckého mechanika.

 

C. Palivové nádrže – Povinným vybavením jsou dvě nouzové nádrže (spádové nebo tlakové) a pár dalších hlavních nádrží. Velké palivové nádrže musí být odděleny do jednotlivých částí. Každá nádrž nebo část musí být vybavena uzavíracím ventilem.

 

D. Výfukové potrubí – Výfukové potrubí musí být zkonstruováno tak, aby minimalizovalo hluk, zachytávalo létající jiskry a nedošlo k rozžhavení potrubí do ruda. Výfukové potrubí musí být umístěno mimo kostru letounu. Každé výfukové potrubí musí mít životnost minimálně šedesát hodin.

 

E. Chladiče – Chladiče musí být navrženy a umístěny tak, aby motory mohly běžet plným výkonem na zemi po dobu 5-ti minut i v létě, aniž by chladící voda dosáhla bodu varu. Ovládání musí umožňovat leteckému mechanikovi udržovat teplotu vody během letu mezi 60 – 75°C.

 

III.Vnitřní vybavení

A. Přístroje – Všechny přístroje musí být chráněny proti vibracím. Kalibrační tabulka musí být umístěna vedle každého přístroje. Otáčky vrtulí a motorů musí být známy osádce (pozn. překladu: musí být zjistitelné). Teplota chladící vody každého motoru a převodovky musí být signalizována pilotovi pomocí elektrického teploměru a letovému mechanikovi pomocí rtuťového teploměru.

 

Komunikace mezi piloty a leteckými mechaniky ať je co nejednoduší. Různé způsoby komunikace jako hlasové trouby také přicházejí v úvahu. Jako prostředek k ukazování kurzu, bude instalováno vhodné zařízení které může být umístěno společně pro piloty a bombometčíky na bombardovacím stanovišti.

 

Následující přístroje musí být instalovány na pilotově stanovišti: dva ukazatele vzdušné rychlosti, variometr, jeden umělý horizont pro podélné a příčné měření výšky, dva přístroje pro záznam výšky, jeden otáčkoměr pro každý motor, jeden ukazatel kurzu, jeden bubnový kompas, jedny hodiny, jeden přepínač elektrických teploměrů.

 

Ložiskový kompas musí být umístěn na pozici velitele tak aby se pozice dala číst z co nejvíce směrů. Plováky v palivových nádržích musí být instalovány tak aby se hladina paliva dala určit i pokud není stroj v horizontální poloze.

Bezdrátové přístroje – Bezdrátové vybavení se bude skládat z: jednoho 15 h.p. benzínem poháněného 1000 wattového (DC 50V/20A nebo AC 150V/7A) generátoru, jednoho R-přijímače/vysílače, kondenzátoru, leteckého navijáku a příslušného vybavení. Bezdrátový generátor musí být také napojen na osvětlení, vytápění a ovládání odhozu bomb. Může také sloužit jako přídavný zdroj pro elektrické startování motorů. Zdroj nouzového osvětlení a odhazování bomb musí být instalován z důvodu výpadku hlavního zdroje.

 

C. Ostatní vybavení – Pouzdra obsahující dýchací přístroje, hasicí přístroje, vybavení pro první pomoc, potřebný materiál pro opravy a nářadí musí být umístěny na lehce přístupném místě. Stanoviště bezdrátového operátora a leteckého mechanika musí být vybaveny nástroji pro provedení nezbytné nouzové opravy. Na stanovišti velitele bude instalován stůl pro mapu a sedadlo.

 

IV. Přejímací let

Vyšší důstojník přejímací komise a výrobce musí vybrat den a čas pro přejímací let. První let musí být proveden při maximálním zatížení a vytrvalosti. Nejvyšší vodorovná rychlost musí být dosažena v předepsané výšce, během letu musí být vypuštěny bomby. Druhý let musí určit maximální dostup (výšku) a stoupavost při plném zatížení. Oba lety mohou být sloučeny v jeden.

 

Letoun musí být řízen továrním pilotem a přejímací komise si může vybrat pozici dle svého uvážení. Komise musí převážit všechen náklad, určit kvalitu paliva a instalovat si vlastní měřicí přístroje.

 

V. Převzetí letounu armádou

Po kompletních úspěšných přejímacích letech, komise prozatímně převezme letoun od továrny. Konečné převzetí letounu armádou proběhne po odsouhlasení a přezkoumání záznamů, které podepíše „velitel letectva“ až budou dodány všechny doplňkové a náhradní části a provedeny všechny úpravy tak jak je nařídila komise.

 

Zdroj:

The German Giants – Haddow, Grozs strany 2-4

1 reakce to “Bau und Liefervorschriften für Heeresflugzeuge”

  1. SIG Chmelnice » Blog Archive » Německá velkoletadla – díl 1. Napsal:

    […] Každá kategorie měla přesná pravidla vycházející z předpisu Bau und Liefervorschriften für Heeresflugzeuge (Výstavba a dodací podmínky pro vojenská letadla), zkráceně BLVR, který byl závazný pro všechna německá letadla a na mnoha stránách detailně popisoval technická omezení a pravidla. Viz překlad BLVR. […]

Vložit komentář

XHTML: Můžete použít tyto značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>